Monday, 1 April 2013

Fincila diddaa gabrummaa kan waggoota dheeraa sabboontota ilmaan oromootin geggeeffamaa ture amma yoonatti otuu adda hin citin ammas geggeeffamaa kan jiru ilaalchisee waan tokko